0009
Informations

 Informations from the shopping market

معلومات در باره مارکیت

(MBCمرکز تجارتی متحد (
 


آغاز کار ساختمانی مارکیت متحد در سال 2005 عیسوی بود.

چهار طبقه اول این مارکیت در سال 2007 تمام شد و در همین سال آغاز به کار نموده. این مارکیت قرار است تا چهارده طبقه بالا برود.

11052008278_Flur_Welcome

مرکز تجارتی متحد به اساس استندرد بینالمللی ساخته شده است در ساختن این مرکز تجارتی انجینران آلمانی" ترکی و افغانی سهیم بودند. در حال حاظر انجینران مصروف ساختن طبقه های جدیدی این مرکز تجارتی میباشند.

مرکز تجارتی متحد در هر طبقه حدود 62 دوکان می باشد این دوکان ها به پرچون فروشان و تجاران به سرقفلی داده میشود.

این مرکز تجارتی دارای چهار عدد لفت نفر بری و یک عدد لفت باربری است.

طبقه تحتانی اولی:

درین طبقه سامان و لوازم بازی اطفال لباسهای مردانه " زنانه" واطفال به طور عمده و پرچون به فروش میرسد.

همچنان درین طبقه یک چایخانه زیبا با فضای بسیار صمیمانه و دوستانه ترتیب داده شده است. که مشتریان محترم میتوانند برای رفع خستگی از نوشابه های متنوع این چایخانه (در بدل پول) استفاده نمایند.

طبقه تحتانی دومی:

درین طبقه لباسهای مردانه" زنانه" اطفال" و عطریات مختلف به فروش میرسد.

طبقه همکف:

درین طبقه تکه های (نساجی) متنوع به رنگ های مرغوب به طور عمده و پرچون به فروش میرسد. همچنان درین طبقه کافی و رستورانت موجود است که مشتریان محترم میتوانند از غذا های لذیذ و خوشمزه آن مستفید شوند.

طبقه اول:

جواهر و طلافروشی.

درین طبقه ذیورات وجواهر هندی" عربی" روسی و غیره به فروش میرسد

طبقه دوم
:

این طبقه که هنوز زیر کار است. قرار است درین طبقه هم لباسهای مردانه" زنانه و اطفال به فروش برسد.

To Top